Danıştay’dan “Andımız” için yeni karar

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, “Danıştay’ın Andımız” kararını bozduğunu yazdı. Danıştay 8. Dairesi Başkanı Yüksel Öztürk, üyeler Ali İhsan Şahin, Tülay Bulgurcu, Muharrem Özkaya, Mustafa Nafiz Acar’ın daha önce andımızı kaldıran yönetmelik maddesini iptal ettiğini hatırlatan Öztürk, “Bu kez, tam tersi yönde karar verdi” dedi. Dairenin böyle bir kararı vermesinde zorlandığını ve bunun da gerekçeden anlaşıldığını ifade eden Öztürk, “8. Dairenin böyle bir karar almasının gerekçesi ise ‘Yeni eğitim eğilimi’ olarak nitelendiriliyor” dedi.

Öztürk’ün aktardığına göre Danıştay’ın gerekçesi şöyle:

“İlköğretimin 1., 2. ve 3. sınıflarına ait kitaplarda ikinci yaprağın arka yüzünde Öğrenci Andı’na yer verilmesinin zorunlu olduğu kuralı yürürlüktedir. Bu itibarla, öğrenci Andı eğitim ve öğretim yöntemi ve materyali olarak kullanılmaya devam etmektedir.

Uyuşmazlık Öğrenci Andı’nın içeriğine yönelik olmayıp; mer’i mevzuata (yürürlükte olan) göre hâlâ eğitim ve öğretim yöntemi ve materyali olarak kullanılmaya devam edilen öğrenci Andı’nın ilkokullarda her gün dersler başlamadan önce topluca okutulup okutulmayacağına ilişkindir.

Yukarıda yer alan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkelerinin öğrencilere kazandırılması sırasında kullanılacak eğitim ve öğretim yöntemlerini ve materyallerini belirleme hususunda takdir yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı’ndadır. Dünyadaki genel eğilimlere uygun olarak benimsenen yeni eğitim ve öğretim yaklaşımı dikkate alınarak, eğitim ve öğretim materyali olarak kullanılmaya devam edilen Öğrenci Andı’nın yalnızca derslerden önce her gün topluca okutulması uygulamasının kaldırılması yönünde kullanılmak suretiyle tesis edilen dava konusu düzenleyici işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Öztürk, “8. Daire, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararını da dayanak gösterdi. ‘Temyiz yolu açıktır’ dedi.  Danıştay 8. Dairesi eski kararının aksine karar verdi. Bakarsınız, Dava Daireleri Kurulu da, eski kararının aksine karar verir. Olur mu olur. O yüzden, Zafer Partisi Milletvekili İsmail Koncuk’un avukatı Uğur Tarhan, kararı temyize götürecek” diye yazdı.

Comments are closed.