Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aslan Yaman: Konya Kentpar’da İşçilerin İşten Çıkarılma Nedeni Onur Kırıcıdır

Zafer Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aslan Yaman, Konya’da yerleşik Kentpar isimli şirkette çalışan 140 işçi Kod 46 gerekçe gösterilerek hiçbir yasal gerekliliklere riayet edilmeden işten çıkarılan işçiler hakkında basın açıklamasında bulundu. Aslan Yaman yaptığı basın açıklamasında “ İşçilerin iddiasına göre haklarını örgütlü bir şekilde elde edebilmek için sendika kurmak istenmesi işlerini kaybetmelerine neden olmuştur. Böyle bir durum iş kanununda öngörülerek, sendika kurmak üzere müracaatta bulunmanın fesih sebebi olamayacağı açıkça belirtilmiştir.”

Konya Kentpar’da İşçilerin İşten Çıkarılma Nedeni Onur Kırıcıdır

“İşverenin ileri sürdüğü kod 46 yasal düzenlemede “İşçinin, iş verenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak,işverenin meslek sırlarını ortaya atmakgibi doğruluk vebağlılığa uymayan davranışlarda bulunması” olarak yer almakta ve işveren açısından tazminatsız fesih sebebini oluşturmaktadır. Ancak bu onur kırıcı gerekçe insani olmamanın ötesinde çok somut delillerin varlığını ve sonuçta ortada bir suç olduğu için Savcılık soruşturmasını da gerektirmektedir. Görünen odur ki; böyle bir başvuru yapılmamış ve suç duyurusunda bulunulmamıştır. Diğer yandan her ne gerekçe ile olursa olsun bu sayıda bir çalışanın iş akdi bir kerede feshedilemez. Toplu işten çıkarma olarak nitelendirilecek bu işlem için yasanın öngördüğü düzenleme en çok 30 kişi ile sınırlıdır ve yasal hakların ödenmesi zorunludur.”

“Diğer yandan toplu işten çıkarma şartlara bağlanmış, bu şartların başında işyerinin kapatılması gelirken; teknoloji değişikliği, konu değişikliği gibi mevcut çalışanların iş ehliyetlerinin yeni konuma uygun olmaması ve fesih nedeninin SGK’ ya bildirilmesi gerekir. Görüldüğü kadar; SGK’ ya böyle bir bildirim yapılmamış, işyeri kapanmamış, teknoloji değişikliğine gidilmemiştir. Bir sendikaya üye olmak veya sendika değiştirmek bu kadar çok sayıda çalışanı bir kerede işten çıkarmak için işveren açısından yeterli görülmüş olabilir, ancak iş kanununa göre fesih sebebi olamaz. Bu nedenle açılacak davalarda, işveren iddiasını ispat edemezse işe iade kararı yanında pek çok maddi ve manevi tazminata mahkûm olacaktır”

“Partimiz; üretimin devam etmesinden ve çarkların durmadan dönmesinden yana olduğu gibi, ülkemizin bir üretim ve ihracat üssü olmasını en önemli ekonomi politikası olarak kabul etmektedir. Diğer yandan ülkemizde yaşayan her Türk’ün iktisadi refahtan pay almasını, etkin bir sosyal güvenlik şemsiyesi altında çalışmasını ve işçinin işine devam etmesini çok önemli bulmaktadır. Bu nedenle,tüm tarafların yasalara tam bir uyum içinde olması gerekirken, bu iş feshini yasalara, ahlaka ve Parti Programımıza uygun bulmak mümkün olmadığından destekleyemez.” diyerek işten çıkarılan işçilerin yanında olduğunu bildirdi.”

Comments are closed.