Zafer Partisi Kocaeli İzmit İlçe Başkanı Recep Yazıcı : İzmit Betondan Bıktı Halk Yorgun

Zafer Partisi Kocaeli İzmit İlçe Başkanı  Recep Yazıcı basın açıklamasında bulundu.

Sözlerine “Kent meydanları kentlerin, tarihsel kolektif hafızası içerisinde ayrıcalıklı düşünülen uzamsal birliktelikler ya da ayrışmalara ev sahipliği yapması bakımından önemlidir” diyerek başlayan Yazıcı’nın açıklamaları şu şekilde:

“Kent içerisinde güçlü bir kolektif eylemliğe kucak açan kent meydanları, bir taraftan sosyal yığınlara bir kimlik kazandırırken diğer taraftan bu yığınlar arasındaki sembolik üretim ilişkileri ve mücadelelere de zemin hazırlamaktadır.

Kendine has toplumsal nitelikleri ile bulunduğu kente bir değer katan kent meydanları, kentlerin tarihsel, kültürel, siyasi ve ekonomik, gelişmelerinde kilit rol oynamıştır. Kamusal düzlemdeki ilişkiler açısından, toplanmalara bağlı topluluk hislerinin inşa edildiği bir alan olan kent meydanları, kentsel akışın kesiştiği ve bütünleştiği merkez noktaları ifade etmektedir.

Zafer Partisi Kocaeli İzmit İlçe Başkanı Recep Yazıcı : İzmit Betondan Bıktı Halk Yorgun

Kent meydanları, bir kültürün parçası oldukları kadar, özgün bir kültürün yaratıldığı alanlar olma vasıfları da taşımaktadır. Bu bakımdan kent meydanı kültürü üretebilen bir kentin kimlik yapıları ile kent meydanı bulunmayan bir kentin kimlik yapıları arasında topluluk bilinci, kolektif dayanışma ve birliktelik şuuru açısından ciddi mukayese argümanları doğmaktadır.

Bugün burada toplanmamızın nedeni birçok İzmitli arkadaşlarımızın mezun olduğu İzmit İmam Hatip Lisesi ve İzmit Mimar Sinan Lisesi parsel sınırlarının hemen yanı başında Cedit Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında gerçekleştirilen projede eksik gördüğümüz hususların karar vericilerimiz ile paylaşma ve  kent kamuoyunu bilgilendirme amaçlı toplanmış bulunuyoruz.

Terzi Bayırı yokuşundan, santral trafik ışıklarına kadar bölgede yer alan yaklaşık 10 – 15 dönümlük arazi üzerinde Eski İmam Hatip Lisesi alanı, Mimar Sinan Lisesi ve Santral Sağlık Ocağı bulunmaktadır. Kocaeli Devlet Hastanesi’nin hemen karşısında bulunan bu alanın İzmit kent sakinlerinin nefes alacağı, ailesi ile gezebileceği, AVM yerine çocuklarını eğlendirebileceği yeşil alana dönüştürülmesi betonlaşmadan sıtkısıyrılan kent sakinlerinin öncelikli ihtiyacıdır.

İzmit İmam Hatip Lisesi eğitim hizmetine Gazi lisesinde sürdürmektedir. İmam Hatip Lisesi’nden boşaltılan bu alana yeniden beton dikmek ve binlerce öğrenciyi Hastane trafiğinin ortasına atmak zaten problemli olan İzmit şehir içi trafiğine yeni bir problem eklemekten başka biz izahı yoktur. Öneriler mantığın iflası değil ise menfaat ve çıkar ilişkiler ağı gereğidir. Hiç vakit kaybetmeden İmam Hatip Lisesi alanının İmam Hatip Lisesi Koruma Derneği yetkilileri ile anlaşılarak kamulaştırılması ve hemen yanında bulunan Mimar Sinan Lisesi ve Santral Sağlık Ocağı arsaları ile birleştirilerek ortaya çıkacak alanın Kent Meydanı’na dönüştürülmesini yüksek sesle belirtiyoruz.

 

İZMİT BETONDAN BIKTI HALK YORGUN

İzmit Halkı Betondan Bıktı. İzmit halkı betondan yoruldu. Anlamıyor, görmüyor, duymuyor musunuz İzmit Halkı soluklanmak için AVM’lere değil kent meydanlarına gitmek istiyor. İzmit halkı yeşil alandan mahrum, Annelerin çocuklarını gezdiremediği, babaların çocukları ile top oynayamadığı,  kar hırsı ve beton dayatması İzmit halkının kaderi olmamalı. İzmit halkı bu alanda betonlaşma değil ailesi ile nefes almak istiyor.

İzmit merkez de bir kent meydanı kurmak, yalnızca mimari donatıyı kent meydanına eklemlemek değil, kentin tarihini yeniden kurmak ve bundan asırlar sonrasının toplumsal veçhesine dokunuşta bulunmaktır. Nitekim kent meydanları, kentlerin tarihinin ayrılmaz bir parçası ve çoğu zaman kurucusu olarak, toplumsaldır, tarihseldir. İzmit de yerleşik birliktelik ruhunun, kamusal alan bilincinin, geniş çapta kolektif paylaşımların, kent meydanı kültürünün ve tarihsel kamusallığın İzmit Kent Meydanı talebimiz ile son bulması temennimizdir. Zafer Partisi İl Teşkilatı olarak söz konusu alanın kent meydanı olma fikrinden asla geri adım atmayacağız.

Comments are closed.