Zafer Partisi’den Polis ve Jandarma için “Kolluk Reformu”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, artan iş yükü ve psikolojik baskı sonucu zor günlerden geçen emniyet ve Jandarma personelinin hayatını kolaylaştıracak Kolluk Reformu’nu açıkladı.

3600 Ek gösterge başta olmak üzere, tayin, atama, psikolojik baskı gibi pek çok yıpratıcı sorunlarla boğuşan emniyet ve jandarma personeli için Zafer Partisi “Kolluk Reformu” planını açıkladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın açıkladığı ve 39 maddeden oluşan pakette, emniyet mensuplarının tüm sorunlarının çözümüne yer verdi.

Zafer Partisi Genel Merkezi’nde bir açıklama yapan Özdağ, “Neredeyse 20 yılı bulan AKP iktidarında Emniyet Teşkilatı hor ve hakir görülmüş ve tarihinde olmadığı kadar yıpratılmıştır. Polisin temel meselelerine çözüm getirilmediği gibi, teşkilat bir dönem FETÖCÜLERİN eline bırakılarak istedikleri kişiye istedikleri zulmü yapmalarına göz yumulmuştur” dedi.

15 Temmuz’da büyük kayıplar vermelerine ve darbeyi püskürtmede büyük yararlık göstermelerine rağmen polislerin yine de ihmal edildiğini belirten Zafer Partisi Lideri Özdağ, “Polislere verilen 3600 ek gösterge sözü, araya başka meslek mensupları da sıkıştırılmasına rağmen tutulmamıştır. Polisin ürekli ötelenen beklentiler karşılanmadığı gibi, akla zarar yönetmelik değişiklikleri ile meslekle gönül bağları da koparılmak istenmiştir. Atama, terfi ve tayinlere ve hatta iç soruşturmalara bile tamamen siyasi baskılar ve keyfilik hâkim olmuştur” değerlendirmesini yaptı.

Zafer Partisi’nin emniyet mensuplarının sorunlarını kalıcı olarak çözmeye hazır olduklarını belirten Ümit Özdağ, açıklamasına şöyle devam etti; “Bugün  bazı emniyet  mensuplarının bir kez daha şarka gidip de aile düzenlerini bozmamak adına  istifa etmek üzere başka iş aradığını iyi biliyoruz. Polis intiharlarının iktidar tarafından önemsenmemesi ise başlı başına bir ayıptır. Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleşen polis intiharı sayısından daha fazlası, AK Parti iktidarı döneminde gerçekleşmiştir. Kamu güvenliği bir toplumun ayakta kalması için en önemli husustur. Bunu sağlamakla görevli olan polislerimizin bu iktidar tarafından daha fazla hırpalanmasına müsaade etmeyeceğiz.

Bu gidişatı durdurmak, polisimizin motivasyonunu geri kazanmak, aileleriyle birlikte huzur içinde görev yapmalarını sağlamak için Zafer Partisi’nin hazırlıkları tamamdır”

İşte Zafer Partisi’nin iktidar olduğunda hayata geçireceği 39 maddelik Kolluk Reformu Paketi

1. Polis ve Jandarma’nın maaş ve özlük hakları eşitlenecektir.

2. Çalışma ve istirahat saatleri kanuni sınırlar dahilinde olacaktır.

3. Ek görevlerde fazla mesai ücreti veya iaşe ve ibade mutlaka sağlanacaktır.

4. Resmi tatillere denk gelen mesaileri ödenecektir.

5. Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personelin Emekli Sandığı primleri kendilerine ödenen maaş üzerinden hesaplanarak, emeklilikte maaşlarının yarı yarıya düşmesine müsaade edilmeyecektir.

6. Jandarma’nın OYAK üzerinden edindiği hakların aynısı POLSAN üzerinden Polise de sağlanacaktır.

7. POLSAN ve OYAK TOKİ ile ortaklaşa projeler geliştirerek genel kolluk personelinin zorlanmadan ödeyebileceği konutlar üretecektir.

8. POLSAN ve OYAK yerli otomotiv üreticileri ile iş birliği yaparak kolluk personelinin avantajlı araç satın alması için imkân yaratacaktır.

9. Büyükşehirlerde çalışan Polis ve Jandarma personeline Büyükşehir Çalışma Tazminatı ve ayrıca kira yardımı ödenecektir.

10. Karı – koca çalışan personelin çocukları için kreş ve barınma imkânı sağlanacaktır.

11. Çok başarılı olan genel kolluk çocuklarının tamamına eğitim bursu verilecektir.

12. Mesleğe girişte, atama, terfi ve tayinlerde Yapay Zekâ tabanlı objektif bir sisteme geçilecektir. Keyfi yönetim ve uygulamalara derhal son verilecektir.

13. Yine Yapay Zekâ tabanlı yeni bir personel performans sistemine geçilerek, 7/24 sokakta çalışan personel ile büroda çalışan personelin arasındaki dezavantajlar ortadan kaldırılacaktır.

14. Başta yurt dışı görevler olmak üzere, maddi getirisi fazla olan görevlerde, katılım ve sınavda eşitlik sağlanacaktır.

15. Terfilerde meslek içindeki personele öncelik verilecek, dışarıdan yönetici personel ataması yapılmayacaktır.

16. Personeli mağdur ve rahatsız eden ve personelle inatlaşan her türlü uygulama kaldırılacaktır. Tayin ve atamalar hizmetin gereğine ve personelin talebine göre en az tayin görecek şekilde planlanacaktır.

17. Çağın gereklerine uymayan ve cezalandırma amaçlı kullanılan tayin ve atama yönetmelikleri insani şartlar esasına göre güncellenecektir.

18. Yeterli sayıda psikolojik destek, kariyer planlaması ve aile rehberliği birimleri kurulacak ve efektif şekilde işletilecektir.

19. Görevini yaparken bir olaya karışan personelin adli ve idari tüm hukuki süreçlerinde kendisine destek sağlanacaktır.

20. Personelin kastı olmaksızın görevin ifası nedeniyle oluşan tazminat ve saire giderler kurum tarafından ödenecektir.

21. Meslek içi eğitim ve uzmanlaşmaya önem verilecektir. Kimseye eğitimini almadığı bir iş yaptırılmayacaktır.

22. Özel güvenlik personelinin görev tanımı yeniden yapılacak ve kamu güvenliğinin sağlanmasındaki statüleri belirlenecektir.

23. Özel güvenlik olarak çalışanlar için avantaj sağlayacak ayrı bir SGK uygulaması ve ayrı bir veri tabanı oluşturulacaktır. Hakları Devlet tarafından korunacaktır.

24. Özel güvenlik birimlerinin genel kolluk ile daha yakın çalışması sağlanacak; yakalama, tutanak tutma, zor ve silah kullanma yetkileri genel kolluğunki ile aynı olacaktır.

25. Özellikle kritik öneme haiz tesis ve yerlerde çalışan özel kolluk birimlerinin kadro, görevlendirme ve çalışma esasları bağlı bulundukları mahalli genel kolluk birimi tarafından onaylanacak ve denetlenecektir.

26. Özel güvenlik personelinin genel kolluk birimlerine geçme imkânı iyileştirilecektir.

27. Polis ve Jandarma emeklilerinden gerekli şartlara haiz olanların belirlenecek esaslar dahilinde Özel Dedektif olarak çalışmalarına müsaade edilecektir. Topladıkları delillerin mahkemede kullanılabilmesi için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılacaktır.

28. Şehit ve gazilerimizin yakınları için özel birimler kurulacak, ihtiyaçları 7/24 takip edilecektir.

29. Her ilde en az bir Orduevi standartlarında POLİSEVİ kurulacak, MORAL EĞİTİM MERKEZLERİ’nin sayısını arttırılacaktır.

30. Lojman sayılarını arttırılacak, çok kötü durumdaki lojmanları bakım ve onarımları tamamlanacak ve lojmanda kalmayan polislere KİRA DESTEĞİ verilecektir.

31. KADIN polislerin sayısını arttıralacaktır.

32. Milli ve dini bayramlarda hizmet veren tüm polislere EK ÜCRET verilecektir.

33. Büyükşehirlerde görev yapan polis memurlarına EK TAZMİNAT verilecektir.

34. Nöbet ve çalışma saatlerini yeniden düzenleyecek.

35. ATAMA ve YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ’ndeki; BÖLGE, ŞARK ve HİZMET SÜRELERİNE ilişkin düzenlemeler İPTAL edecek, hizmeti aksatmayacak şekilde, eş ve aile birliğini ve tercihleri dikkate alan yeni bir ATAMA SİSTEMİ getirecek.

36. Polis Kolejleri ortaokul seviyesinden başlayarak tekrar açılacaktır.

37. KARAKOL polislerine görev tanımları dışında EKSTRA GÖREV verilmemesini sağlanacak.

38. Polis İNTİHARLARINI durdurmak için kapsamlı önlemler alınarak, Polis mensuplarınca işlenen SUÇLARI, MOBİNGİ, TACİZ ve İSTİSMARI azaltacak çok sıkı tedbirler alınacaktır.

39. Emekliler dahil tüm Polis teşkilatı mensupları ile ailelerinin SAĞLIK HİZMETLERİNDEN daha fazla ve etkin faydalanabilmeleri için ek tedbirler alınarak, POLİS HASTANELERİ kurulacaktır.

Comments are closed.