Zafer Partisi Gelecek, Tüm Sığınmacı ve Kaçaklar Gidecek
deneme bonusu veren siteler

Genel Başkan Danışmanları


İbrahim Gül
Danışman
İbrahim Gül
Mahmut Kuşdemir
Danışman
Mahmut Kuşdemir
Av. Sevinç Muhammed
Ahıska Türkleri'nden Sorumlu Danışman
Av. Sevinç Muhammed
Zeliha Gürel
Çalışan Kadınlar Komisyon Başkanı
Zeliha Gürel
Dr. Volkan Yurtman
Sağlık Turizmi ve Hizmetleri Politikalarından Sorumlu Danışman
Dr. Volkan Yurtman

 

 

 

            VOLKAN YURTMAN, PhD

         Kalp ve Damar Cerrahı

           

DOĞUM YERİ VE TARİHİ           : Konya  /  Ereğli 01.02.1974

 

EĞİTİM

 

1980 – 1985                : Öğr. Abdurrahim İlkokulu  Eregli / Konya

 

1985 – 1992                : Antalya Anadolu Lisesi, Antalya

 

1992 – 1998                : Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Antalya

 

1999 – 2005                : Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi

 

HAZİRAN 2005        : Uzmanlık Tezi (PhD)

“Asetil salisilik asit kullanılan hastalarda koroner bypass cerrahisinde intraoperatif         kan transfüzyon ihtiyacının azaltılması”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömer Bayezid(2005)

 

2021 KASIM             : Observer

Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi

Prof. Dr. Oleksander Babliak Süpervizyonunda

Dobrobut Kalp Merkezi

KİEV / UKRAYNA

30 Mayıs 2022            : Fahri Profesörlük

Uluslararası Sağlık Bilimleri Üniversitesi

International Medical University

Bişkek / KIRGİZİSTAN

 

 

 

 

 

İŞ DENEYİMİ

 

2005 – 2006                : Yaşam Hastaneler Grubu, Antalya

Kalp ve Damar Cerrahisi Kuruluşu

 

2006 – 2007                : İzmir Asker Hastanesi, İzmir

Kalp ve Damar Cerrahisi Şefi, Teğmen

 

2007 – 2011                : Şifa Hastaneler Grubu, Basmane, İzmir

Kalp ve Damar Cerrahisi 1. Cerrah

 

2011 – 2015                : Şifa Hastaneler Grubu, Erzurum

Kalp ve Damar Cerrahisi Şefi

(Bu dönemde Nahcivan Azerbaycan’da periyodik ameliyatlar)

 

2015 – 2017                : Özel Türk& Kazak Hastanesi Almatı Kazakistan

Kalp ve Damar Cerrahisi Kuruluşu

Kalp ve Damar Cerrahisi Şefi

Asistan Eğitim Sorumlusu

 

2017 – 2020                : Anadolu Hastaneler Grubu, Alanya&Side / Antalya

Kalp ve Damar Cerrahisi Şefi

 

2020 – HALEN          : Özel Akdeniz Hastanesi  Manavgat / Antalya

Kalp ve Damar Cerrahisi Kuruluşu

Kalp ve Damar Cerrahisi Şefi         

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

            ULUSAL ÜYELİKLER

 

 

2005    AKTİF : Society of Turkish Cardiovascular Surgery
TKDCD

 

2005    AKTİF : Society of National Vascular & Endovascular Surgery

UVCD

 

2009    AKTİF : National Flebology Society

 

 

2015    AKTİF : Society of Minimal Invaziv ve Robotic Cardiovascular Surgery

MIRC

 

 

 

 

ULUSLARARASI ÜYELİKLER

 

            2000 – AKTİF            : Cardiothoracic Surgery Network

 

2002 – 2016                : The European Society of Vascular Surgery
2004 – 2016                : The European Association for Cardio-Thoracic Surgery

2007 – 2016                : Society of Thoracic Surgeon (USA)

 

2015 – AKTİF : The International Society for Minimaly Invazive

Cardio-Thoracic Surgery(USA)

           

2022 – AKTİF : AAEPO Accrediatation Concil Member

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            YAYINLAR

 

1.Ortotopik kalp transplantasyonu sonrasında gelişen komplikasyonlar:

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Cilt:11 Sayı:2 Nisan 2003
   İlhan Gölbaşı, Cengiz Türkay, Harun Gülmez, Ozan Erbasan, Volkan Yurtman, Aytül Belgi, Mehmet                     

                    Kabukçu, Atalay Mete, Ömer Bayezid

 1. How can we reduce red blood cell transfusion necessity in patients undergoing                    coronary artery bypass surgery?

Turkish Journal of Haematology (Supplement) 2005, Volume 22, Number 3
  Volkan Yurtman, Süreyya Talay, Uğur Bilge, Hakan Gülkesen, Hanife Kabukçu, Ömer Bayezid

3. Marfan Sendromunda aort kökü cerrahisinin gelişimi.

               Evolution of aortic root reconstriction tecniques for Marfan’s Syndrome.

Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2005;1(2):1-8
Aort Cerrahisi Özel Sayısı Yıl: 2005 / Cilt: 1 / Sayı: 2
 Dr. Volkan YURTMAN, Dr. İlhan GÖLBAŞI, Dr. Ömer BAYEZİD

4. Feasible face of coronary artery surgery: Coronary endarterectomy

The Heart Surgery Forum Volume 11 Supplement 2 Yıl:2008
Dr. V. YURTMAN,  M.B. Akpınar,  İ. S. UYAR,  A. F. Abacılar, F. F. OKUR

5. Comparison of postoperative pulmonary function after coronary artery bypass                   surgery between the lowest and highest altitude city of Turkey.

The Heart Surgery Forum Volume 12 Supplement 1 Yıl:2009
V. YURTMAN,  M.B. Akpınar, İ. S. UYAR, A. F. Abacılar,  F. F. OKUR, M. Ates

 1. Coronary artery bypass surgery in the octogenerian: Evaluation of risk, cost

                and outcome.

The Heart Surgery Forum Volume 12 Supplement 1 Yıl:2009
V. YURTMAN, M.B. Akpınar, İ. S. UYAR, A. F. Abacılar, F. F. OKUR, M. Ates

 

 1.   Koroner baypas sonrası  Aamiodaronu nasıl  kullanmalıyız?

                 Profilaksi mi? Tedavi mi?

Turkiye Klinikleri J Med Sci 2013;33(6):1414-20

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

İhsan Sami UYAR, Feyzi ABACILAR, Veysel ŞAHİN, M. Beşir AKPINAR, Volkan YURTMAN,

                    Mehmet ATEŞ, Alp ALAYUNT, Talat TAVLI

 

 1. Aort diseksiyonları ve güncel cerrahi yaklaşımlar

               Aortic dissections and contemporary surgical approaches

Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2012;4(1):18-25

Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Özel Dergisi

                  Mehmet ATEŞ, Mehmet Beşir AKPINAR, Faik Fevzi OKUR, Feyzi ABACILAR, İhsan Sami UYAR,                            Volkan YURTMAN, Veysel ŞAHİN, Alp ALAYUNT

 

 

 

9.İskemik kalp hastalığının cerrahi tedavisi

               Surgical treatment of ischemic heart disease

Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics 2011;4(2):62-6

               Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Özel Dergisi                                                                                    Mehmet ATEŞ, Volkan YURTMAN, Mehmet Beşir AKPINAR, Ahmet Feyzi ABACILAR, Faik Fevzi OKUR

              

            10.İzole ve koroner konkomitant karotis arter cerrahisinde risk faktörü olarak                         yaş gruplarının değerlendirilmesi.

                 Age groups as a risk factor in isolated coronary and concomitant carotid artery                   surgery.

                 Damar Cer Derg 2011;20(1):1-6

Faik Fevzi Okur, Mehmet Beşir Akpınar, İhsan Sami Uyar, Ahmet Feyzi Abacılar, Volkan Yurtman,                            Veysel Şahin, Mehmet Ateş

 1. Koroner endarterektomi ile birlikte yapılan koroner arter baypas greftleme                   sonuçlarımız:

Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2012 Ocak;20(1):001-007

Faik Fevzi Okur,  İhsan Sami Uyar,  Harun Evrengül,  Veysel Şahin,  Beşir Akpınar, Feyzi Abacılar,                           Volkan Yurtman,  Mehmet Ateş

 

 1. Klinik deneyimlerimiz eşliğinde subklaviyan arterin tıkayıcı hastalığında cerrahi       tedavi alternatifleri.

                  Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2012 Ekim;20(4):768-773

Faik Fevzi Okur,  Veysel Şahin,  İhsan Sami Uyar,  Feyzi Abacılar,  Beşir Akpınar,  Volkan Yurtman,          Emin Alp Alayunt,  Mehmet Ateş

 

 1. Dev splenik arter anevrizması: Olgu sunumu

                  Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2013 Temmuz;21(3):799-802

Uyar İS, Okur FF, Akpınar B, Abacılar F, Yurtman V, Şahin V, Ateş M

           

 

 1. Dental and perıodontal status and carotid atherosclerosis.

International Journal of Cardiology163(3):S39-S40 March 2013

                  İhsan Sami Uyar, Volkan Yurtman, Bengisu Akpınar, V. Şahin, F. F. Okur

 

15. Kalp boşluklarına bası yapan sindirim sistemi organları.

                  Compression of the heart chambers by the gastric structures.

                  Abant Med J. 2014; 3(3): 293-296

                  Hasan Kocatürk, Volkan Yurtman, Leyla Karaca

 

 

 

            15. Hipertansif kalp yetersizliği olan bir hastada masif sol aksiller-subklavyen

                  ve sol juguler ven trombozu.

                  Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2012;2(2): 12-15

                  Hasan KOCATÜRK , Ednan BAYRAM , Adem KARAMAN , Volkan YURTMAN

 

 1. Surgical treatment of venous port relocalized in the pulmonary artery                               secondary to Pinch-Off Syndrome following implantation: Case Report

                  Damar Cer Derg 2014;23(3):180-2

                       Volkan YURTMAN, Sabahattin DALGA, Ümid ELÇİ, Faig ISAYEV

 

 

 1. Warfarin kullanımına bağlı gelişen subakut retroperitoneal kanamaya bağlı sol       femoral sinir nöropatisi.

                  Genel Tıp Derg Cilt 23, Sayı 2 (2013)

                       Hasan Kocatürk, Volkan Yurtman, Leyla Karaca

 

 

 1. İntratekal morfin kullanılan hastada düşük ayak gelişmesi: Olgu Sunumu

                       Development of foot drop in a patient treated intrathecal morphine

                  Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2015;13(2):94-6

                        Zakir ARSLAN, Volkan YURTMAN, Ülfettin HÜSEYİNOĞLU

 

 

 1. Effects of single aortic clamping versus partial aortic clamping techniques on                   post-operative stroke during coronary artery bypass surgery.

                  Cardiovasc J Afr. 2013 Jul;24(6):213-7.

                       Uyar IS, Akpinar MB, Sahin V, Abacilar F, Yurtman V, Okur FF, Ozdemir U, Ates M.

 

 

 1. Carotid and popliteal artery intima-media thickness in patients with poor oral                   hygiene and the association with acute-phase reactants.

                  Cardiovasc J Afr. 2013 Sep;24(8):308-12.

                       Uyar IS, Akpinar MB, Sahin V, Yasa EF, Abacilar F, Yurtman V, Okur FF.

 

 

 

 1. Decision making and results of coronary artery bypass grafting for patients with       poor left ventricular function.

                  Heart Surg Forum. 2013 Jun;16(3):E118-24.

                       Uyar IS, Sahin V, Akpinar MB, Abacilar F, Yurtman V, Okur FF, Ates M, Tavli T.

 

 

 

 

 

 

 

           

 1. Temporary diabetes insipidus in 2 men after on-pump coronary artery bypass                   grafting.

                  Tex Heart Inst J. 2013;40(1):99-101.

                       Uyar IS, Sahin V, Akpinar B, Yurtman V, Abacilar F, Okur FF, Ates M.

 

 

 

 1. Ogilvie syndrome: a rare but lethal intestinal complication of coronary                               revascularization.

                  Anadolu Kardiyol Derg. 2012 Aug;12(5):444-5.

                       Yurtman V, Talay S, Dalga S, Aslan Z.

 

 

 

 1. Left atrial myxoma and concomitant atherosclerotic coronary artery disease.

                  Eurasian J Med. 2009 Dec;41(3):202-4.

                       Kocaturk H, Karaman A, Bayram E, Çolak MC, Yurtman V.

 

           

            ULUSAL SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

 

            Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği  VI. Ulusal Kongresi

            21-25 Ekim 2000 ANTALYA

 

Koroner Arter Hastalığı Tedavsinde Hangi Yöntem?

 

 

            Ortotopik Kalp Transplantasyonu Sonrası Erken ve Geç Dönem Komplikasyonlar

 

            Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği  VII. Ulusal Kongresi

            23-27 Ekim 2002 ANTALYA

 

Koroner Anjioplasti ve/veya Stent Uygulamasını Takiben KABG Uygulanan Hastalarda             Tedavi ve Maliyet Etkinlik Alanı

 

Myokard İnfartüsünün Nadir Görülen Komplikasyonlarından Biri Olan Ventriküler             Pseudoanevrizma (Beş Olgu Sunumu)

 

CABG Sonrası Atorovastatin ve Pravastatin Kullanımının Mortalite ve Morbidite Üzerine          Etkisi

 

Ortotopik Kalp Transplantasyonu Sonrası Erken ve Geç Dönem Komplikasyonlar

 

           

 

 

           

 

            Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği  VIII. Ulusal Kongresi

            1-5 Eylül 2004 Kapadokya  NEVŞEHİR

 

Proksimal ve Distal Safen Ven Greftlerinin Fonksiyonel ve Histopatalojik Olarak             karşılaştırılması

 

İki Farklı Teknikle Hazırlanan IMA Greftinin İnvitro Kasılma ve Gevşeme Yanıtları

 

 

            Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği  IV. Kongresi

            15-19 Eylül 2004  KAPADOKYA

 

Kardiyak Transplantasyon Sonuçlarımız

 

 1. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi

            19-23 Nisan 2002 ANTALYA

 

Stanfort Tip A Akut Aort Diseksiyonlarında Cerrahi Tedavi

 

 

            XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi

            18-20 Mayıs 2005 ANTALYA

 

Proksimal ve Distal Safen Ven Greftlerinin Morfolojisinin Fonksiyonel

Olarak Karşılaştırılması

 

            Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği  X. Ulusal Kongresi

17-20  Kasım  2008 ANTALYA

 

Büyük Arterlerin Transpozisyonunda Koroner Translokasyonlu Arteryel Switch Operasyonu: 17 Olguluk Özel Kalp Merkezi Deneyimi

 

Koroner Endarterektomiler: Koroner Arter Cerrahisinin Değişen Yüzü

 

Karotis Arter Cerrahisinde Yeni Bir Teknik ile Yaklaşım. Uzun Dönem Angiografik        Sonuçlar.

 

 

            Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği  XVII. Ulusal Kongresi

17-20  Kasım  2022 ANTALYA

 

Minimal İnvaziv Koroner Arter Cerrahisi:

47 Hasta  Tecrübemİz ve 1 Yıllık Sonuçları

 

 

     

 

 

 

 

            ULUSLARARASI SÖZEL BİLDİRİLER

 

 

            6t6h International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery

            15-18 April 2010  İZMİR

 

Effect of Prolonged Intensıve Unıt Care Stay on Mid-Term Survival Following Coronary           Artery Bypass Surgery

 

Agressive Management of Diabetes Mellitus Improves Coronary Artery Bypas Grafting             Outcomes

 

Surgical Treatment of Atrial Septal Defecet ın Adults: The effect of the Timing of the     Operation on Cardiopulmonary Êxercise Capacity

 

Urine O2 Pressure(PUO2) Measurement as an Early Renal Function assesment ıin          Patients Undergoing Open Heart Surgery

 

Plasmatic Hemocystein Profile After Carsdiac Suregry

 

A Study on Prophylactic Usage of Antibiotics in Patients Undergoing Coronary Artery    Bypass Surgery

 

 

 

            7th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery

            24-27 March  2011 ANTALYA

 

Correction of Tecnetium 99 M-MIBI Spect by F18-FDG Cardiac PET/CT  for     Myocardial Viability Assessment Prior to Coronary Revascularization Decision in         Patients With Severe Venricular Dysfunction

 

F18-FDG Cardiac PET/CT: An Alternative Tool for Myocardial Viability Determination            Prior to Coronary Revascularization Decision in Severe Ventricular Dysfunction

 

            15th World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons

            19-23   Haziran 2005 Vilnius/LİTVANYA

 

Blood Conservation in Coronary Artery Bypass Surgery with Pharmacologic and Blood Salvage Strategies

 

Long Term Follow up Left Venrticular Function After Repair of Left Ventrıcular Aneurysm

 

 

 

     

 

 

 

      ULUSAL POSTERLER

 

            Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi

            1-5 Eylül 2004  NEVŞEHİR

 

Koroner Arter Hastalığında Antibiyotik Kullanımı ile Sekonder Korumanın Sağlanması

 

CABG Sonrası Preoperatif CRP Yüksekliğinin Mortalite ve Morbidite Üzerine Etkisi

 

            Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IV. Kongresi

            15-19 Eylül 2004 KAPADOKYA

 

Endomyokardial Biopsilerde Rejeksiyonun Bening Formu:

Siklosporine Bağlı Quilty Etkisi

 

            Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği  X. Ulusal Kongresi

17-20  Kasım  2008 ANTALYA

 

Koroner Cerrahi Öncesi Karotis Arter Taramasında Yaş Grubu Önemli dir?

 

Subklavian Steal Sendromunun Cerrahi Tedavisinde Uyguladığımız Subklavyan Karotis             Transpozisyon Vakaları.

 

Sol Atriumdan Pulmoner Venlere Uzanım Gösteren Primer Kardiyak Rabdomyosarkom:

Olgu Sunumu

 

Pediatrik Kalp Cerrahisinde Kanülasyona Bağlı Oluşabilecek Süperior Vena Cava           Problemleri

 

            Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği  XI. Ulusal Kongresi

27-31 Ekim 2010 ANTALYA

 

Çıkan Aort Anevrzima Cerrahisinde Tek İnsizyonla Sağ Subklavyan Arter veya   İnnominate Arter Kanülasyonu

 

Koroner Arter Cerrahisi Sonrasında Görsel Analog Hasta Tatmini

 

Yukarıda Herşey Yolunda mı? Türkiye’nin Çatısında Kalp Cerrahisi

 

Suçlu Greçekten Ogilvie Sendromu mu? Aorto-koroner Bypass Sonrası Tanımlanamayan           Nadir Bir Komplikasyon

 

CABG Sonrası Gelişen  Geçici Diabetes İnspitus: İki Olgu

 

Koroner Arter Endarterektomi Sonuçlarımız

 

 

 

 

     

 

      ULUSLARARASI POSTERLER

 

            15th World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons

            19-23 Haziran 2005 Vilnius/LİTVANYA

 

Succesfully Operated Adult Cortriatrium

 

 

            XXXth World Congress of the International Society of Hematology

            28 Eylül-02 Ekim 2005 İstanbul/TÜRKİYE

 

How can we reduce red blood cell transfusion necessity in patients undergoing coronary artery bypass surgery?

 

           

            ALINAN SERTİFİKA VE KURSLAR

 

Deney Hayvanlarına Temel Yaklaşım Kursu

9 Temmuz 2002  Akdeniz Üniversitesi ANTALYA

 

      Varislerin Tanı ve Uygulamalı(Skleroterapi) Tedavi Yöntemleri

11 Kasım 2003 ANKARA

 

      Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi

1-5 Eylül 2004 Kapadokya  NEVŞEHİR

“Venöz Yetmezlik Kursu”

 

XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi

18-22 Mayıs 2005 ANTALYA

“Vasküler Ultrasonografi Kursu”

 

 1. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

20/24 Eylül 2006 BODRUM

“Venöz Dopler Ultrasonografi Kursu”

 

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi

1-5 Kasım 2006  ANTALYA

“Kronik Renal Yetersizlikte Damar Erişim Kursu”

 

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi

1-5 Kasım 2006  ANTALYA

“Kronik Venöz Yetersizlik Kursu”

 

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi

1-5 Kasım 2006 ANTALYA

“Kardiyovasküler Cerrahlar İçin Temel Doppler Ultrason ve Ekokardiyografi Kursu”

 

 

 

 

            ULUSAL SEMPOZYOM VE KONGRE KATILIMLARI

 

Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği VI. Ulusal Kongresi

21 – 25 Ekim 2000 ANTALYA

 

      Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi

23 – 27 Ekim 2002 ANTALYA

 

 1. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi

19 – 23 Nisan 2002 ANTALYA

 

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi

1 – 5 Eylül 2004 KAPADOKYA

 

            Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği IV. Kongresi

15 – 19 Eylül 2004  KAPADOKYA

 

 1. Ulusal Kardiyoloji Kongresi

27 – 30 Kasım 2004  ANTALYA

 

 1. Klinik Vasküler Biyoloji Kongresi

07 – 10 Nisan 2005 ANTALYA

 

XII. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi

18 – 22 Mayıs 2005 ANTALYA

 

XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi

26 – 29 Kasım 2005  ANTALYA

 

 1. Fleboloji Kongresi

06-08 Ocak 2006 ANTALYA

 

 1. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

20 – 24 Eylül 2006 BODRUM

 

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği IX. Ulusal Kongresi

01 – 05 Kasım 2006 ANTALYA

 

 1. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi

28 Kasım – 02 Aralık 2008 ANTALYA

 

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği X. Ulusal Kongresi

17 – 21  Ekim 2008 ÇEŞME

 

      Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XI. Ulusal Kongresi

27 – 31 Ekim 2010 ANTALYA

 

 

 

 

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XII. Ulusal Kongresi

08 – 11 Kasım 2012 ANTALYA

 

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XIII. Ulusal Kongresi

30 Ekim – 02 Kasım 2014  ANTALYA

 

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği XIV. Ulusal Kongresi

03 – 06 Kasım 2016 ANTALYA

 

Mayo-Memorial Eğitim Konferansları- 2  “Kardiyolojik Bilimlerde Son Gelişmeler”

23 – 24 Mayıs 2002 İSTANBUL

 

Doğru ve Etkili Konuşma ile Başarılı İletişim Semineri

25 Mayıs 2002 ANTALYA

 

 1. Ulusal Aterotromboz Sempozyumu

14 Aralık 2002 Ritz-Carlton Hotel İSTANBUL

 

Akut Koroner Sendromlar Eğitim Toplantısı

5 Nisan 2003 ANTALYA

 

 1. Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumu

11 – 13 Aralık 2015

 

            Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği  XVII. Ulusal Kongresi

17-20  Kasım  2022 ANTALYA

 

Cardiac Memorial 22

Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Cerrahisi’nde İleri Teknikler

17 Eylül 2022 ANKARA

 

 

            ULUSLARARASI AGREDİTASYON KATILIMLARI

 

10-15 Mayıs 2022      : Konsey Başkanı

Accrediatation of  Eurasian International Medical University

Bishkek  / KYRGYZSTAN

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

            ULUSLARARASI SEMPOZYOM VE KONGRE KATILIMLARI

 

 

ESVS European Society for Vasculer Surgery  XVI. Annual Meeting

26 – 29 Eylül 2002 İSTANBUL

 

ESCVS European Society for Cardiovasculer Surgery  LII. International  Congress

7 – 10 Kasım 2003 İSTANBUL

 

ASCVS Asian Society for Cardiovascular Surgery XII. Annual Meeting

18 – 22 Nisan 2004 İSTANBUL

 

VIII. World Congress of Echocardiography and Vascular Ultrasound Society

6 – 9 Mayıs 2004 ANTALYA

 

XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery

26 – 29 Eylül BODRUM

 

ASCVTS Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery XXII. Annual Meeting

03 – 06 Nisan 2014 İSTANBUL

 

VII.  International Congress of Phlebology and Lymphology

11 – 13 Mart 2005 Bologna/ITALY

 

 1. World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons

19 – 23 Haziran 2005 Vilnius/LITVANIA

 

XXX. World Congress of the International Society of Hematolgy

28 Eylül – 2 Ekim 2005 İSTANBUL

 

8th  European Venous Forum

29 Haziran – 1 Temmuz 2007 İSTANBUL

 

91st  AATS Annual Meeting

American Association for Thoracic Surgery

07 – 11 Mayıs 2011 Philadelphia, USA

 

26th EACTS Annual Meeting

European Association for Cardio-Thoracic Surgery Tecno College

October 27 – 31, 2012; Barcelona, SPAIN

 

27th EACTS Annual Meeting

European Association for Cardio-Thoracic Surgery Tecno College

5 – 9 October 2013, Viyana, AUSTRIA

 

 

 

 

 

 

AATS Cardiovascular Valve Symposium

American Association for Thoracic Surgery

04 – 06 Eylül 2014 İSTANBUL

 

 

ISMICS 2015  Winter Workshop

11 – 13 Aralık 2015 İSTANBUL

 

 

29th EACTS Annual Meeting

European Association for Cardio-Thoracic Surgery Tecno College

3-7 Ekim 2015 , Amsterdam, HOLLAND