KVKK – Üyelik

KVKK KAPSAMINDA ZAFER PARTİSİ ÜYELİĞİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ZAFER PARTİSİ olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve partinin kişisel veri işleme eylemleri ile ilgili bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla ZAFER PARTİSİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve araçlarını belirleyen, veri kayıt dizgesinin (sisteminin) kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla iletişim kurmak için aşağıdaki olanakları kullanabilirsiniz:

Adres                          : Nasuh Akar Mah. 1400. SK. No: 10 Çankaya/ANKARA

Telefon                       : 0 (312) 990 19 19

E-posta                       : kvkk@zaferpartisi.org.tr // iletisim@zaferpartisi.org.tr

İnternet sitesi             : https://zaferpartisi.org.tr/

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 1. Online Üyelik kapsamında kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 2. Parti Tüzel Kişiliği içerisinde iletişimi sağlamak,
 3. Parti görev dağılım gereksinimlerini saptamak, karşılamak, eğitim tasarılarını duyurmak, eğitim etkinliklerini izlemek, gözlemek, yürütmek ve değerlendirmek,
 4. Sayılamasal (İstatistiksel) çalışmalar yapabilmek,
 5. Bilgi işlem gereksinimlerini sağlamak ve buna ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,
 6. Zafer Partisi iç politika ve yöntemlerine uyum sağlamak,
 7. Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 8. İstem ve şikâyet sürecinin yönetilmesini sağlamak,
 9. Parti ile ilişkisi bulunan diğer gerçek / tüzel kişilerle iletişim kurmak,
 10. Yasal raporlamalar hazırlamak,
 11. Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek,
 12. İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek,
 13. Parti ile ilgili hukuk işlerinin icrası/takibini yapabilmek,
 14. Siyasi parti eylemlerini yerine getirmek ve yapmış olduğunuz Online Üyelik formunda verdiğiniz bilgileri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı web sitesi üzerinde Partimize verilmiş olan kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak Üye Kayıt Sistemi üzerinden üye kaydının yapılmasını sağlamak,

Amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

VERİ ÖBEKLENDİRMESİAÇIKLAMA
Kimlik BilgisiAdı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, TC kimlik N.
İletişim BilgisiTelefon, Açık Adres ve E-posta Bilgileri
Öğrenim ve Meslek BilgisiÖğrenim Durumu (İlköğretim-Lisans )/ İş Tanımı
Özel Nitelikli Kişisel VeriAdli Sicil Kaydı, Dernek Üyeliği
Banka Hesap / Kredi Kartı BilgisiIBAN bilgisi
İşitsel ve Görsel BilgiFotoğraf
Etkinlik/Çalışma BilgisiPartideki Görevi
DiğerGazilik ya da Şehit Yakınlığı

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Parti üyelerine ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde:

 1. Parti eylemlerine ilişkin genel tasarıların; hazırlanması ve uygulanmasına amacıyla hizmet sağlayıcı ve iş ortaklarımıza,
 2. Parti içi eğitimi ve Siyaset Akademisi kapsamındaki eylemlere ilişkin tasarıların hazırlanması ve uygulanması adına hizmet sağlayıcı ve iş ortaklarımıza,
 3. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının istemleri doğrultusunda ve istem amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 4. Sayılamasal (istatistiksel) çalışmalar ve parti içi örgütsel uyumun sağlanması amacıyla yine partinin yurt içi ve yurt dışı örgütlerine,
 5. Yetkili makamlarca yürütülen soruşturma ve yapılan idari ve yasal işlemlerle ilgili olarak denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, otoritelere, güvenlik ve istihbarat kurumlarına, adli makamlara ve emniyet teşkilatına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Yukarıda işlendiği belirtilen kişisel verileriniz ilgisiz üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel veriler; internet sitesi üzerinden, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları aracılığı ve akıllı telefonlara indirilen uygulamalar gibi elektronik ortamlar aracılığıyla ya da fiziki ortamlarda toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesinin hukuksal nedenleri aşağıdadır:

 1. Anayasa madde 67 ve madde 68’de yer alan siyasal hakların kullanımı sağlamak,
 2. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ZAFER PARTİSİNİN meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,
 3. ZAFER PARTİSİ’NİN açık rızaya gerek olmadan saklayabileceği kişisel veriler ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletmek zorunda olduğu veriler dışında kalan kişisel verileri açık rıza alarak saklayabilmesini sağlamak,
 4. Kişisel verilerin, Zafer PARTİSİ’NİN herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,
 5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından saklanabilmesi ve işlenebilmesi için veri sorumlularına açıkça aydınlatma yükümlülüğü getirilmiş olması, hukuksal nedenlerdir.

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

            Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve ZAFER PARTİSİNE başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına iyedir. (sahiptir)

Çerezler ve Gizlilik Politikası

Zafer Partisi kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılması süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Siyasi Partiler Kanunu ve diğer kanunlarla sınırlanan faaliyetleri kapsamında toplanmakta olup Zafer Partisi tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Lütfen, web sitemizi ve/veya hizmetlerimizi kullanmakla bu “Gizlilik Politikası”nı kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız.

Zafer Partisi olarak, gizliliğinizi korumak ve sürdürmek, en başta gelen önceliklerimiz arasında olup, aynı zamanda yasal zorunluluğumuzdur. Hangi Bilgilerinizi Topluyoruz? Hesap açtığınızda, web sitemizi ziyaret ettiğinizde, form doldurduğunuzda sizden bilgilerinizi almaktayız. Bunlara ilave olarak, e-postalar, fakslar, telefon görüşmeleri veya diğer her türlü iletişim metoduyla (“Bilgi”) bilgi alma ihtiyacı duyabiliriz. Lütfen bu tür bilgilerin, belirli bir süreyle kayıtlarımızda tutulmasının Türkiye’de uygulanmakta olan mevzuatın bir gereği olduğunu unutmayınız. Yasal ve düzenleyici sebepler gereğince, hesap açmadan önce sizden, adınız soyadınız, öğrenim durumunuz, kan grubunuz, T.C kimlik numaranız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve mesleğiniz, gibi kişisel bilgileriniz istenecektir.

Bu Gizlilik Politikası ile Bilgi, özel ve gizli olmayan bilgiler olarak kabul edilmektedir. Siz de, tarafınıza herhangi bir sorumluluk yüklenmeden, Bilgilerinizin web sitemizde veya başka yerlerde kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.

Çerez (Cookie) kullanıyor muyuz?

Ağırlıklı olarak, size daha iyi hizmet veren bir site sunabilmek için çerez kullanıyoruz. Çerezler (cookie), bir web sitesinin veya onun hizmet sağlayıcısının web tarayıcısı vasıtasıyla sabit diskinize aktardığı (izin verdiğiniz takdirde), sitenin veya servis sağlayıcının sistemlerinin sizin tarayıcınızı tanımasını sağlayan ve belirli bilgileri hatırlayan küçük dosyalardır. Biz, çerezleri size daha iyi bir web sitesi deneyimi ve araçları sunabilmemizi mümkün kılmak üzere, web sitesi ziyaretçilerimizi daha iyi anlayabilmek için bize yardımcı olabilecek Ortaklarla anlaşma yapabiliriz. Bu Ortakların, bizim adımıza topladıkları bilgileri, işimizi geliştirmek ve yürütmek dışında herhangi bir amaçla kullanmaya izinleri yoktur. Ortaklar (Üçüncü Kişi ve Kuruluşlar) Web sitemizde, takdirimize bağlı olarak, üçüncü kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi tedarik edebiliriz. Şayet; üçüncü kişi ve kuruluşlar tarafından sunulan ürün veya hizmetleri satın almayı seçerseniz, onlarla paylaşılacak herhangi bir kişisel bilgi, bizim “Gizlilik Politikamız” tarafından kontrol edilemez hale gelecektir.

Lütfen bu üçüncü kişi ve kuruluşların web sitelerinin, kendilerine ait ayrı ve bağımsız gizlilik politikaları olduğunu unutmayın. Bu sebeple, bağlantılı bu web sitelerinin içerikleri veya etkinlikleri hakkında, bizim herhangi bir sorumluluğumuz veya yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Sizin tarafınızdan sağlanan veya bu web siteleri tarafından toplanan bilgilerin kullanımları, korunmaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değiliz.

Bilgilerinizi Güncelleme ve Hizmetlerden Ayrılma Talimatlarınız uyarınca, düzenleyici veya yasal amaçlar doğrultusunda tutmamız, talep ettiğiniz hizmetleri size sunmamız veya uygun iş kayıtlarını tutabilmemiz için, gerekli olanlar hariç olmak üzere, kişisel bilgilerinizi değiştirir veya sileriz.

Bununla birlikte, her durumda, Gizlilik Politikasında tanımlanan yasaların gerektirdiği amaçlar doğrultusunda toplanmış olan veya anonim bilgiyi süresiz olarak saklayabiliriz. Gizlilik Politikası ile İlgili Değişiklikler Zaman zaman bu Gizlilik Politikası üzerinde, günün gereksinimi, üye memnuniyeti ve kanuni sebeplerden dolayı değişikliğe gidilebilir. Bu Gizlilik Politikasının değiştirilmesi durumunda, revize edilmiş olan Gizlilik Politikası, derhal web sitemizde yayınlanacak ve duyurusu yapılacaktır.

6698 sayılı kanun gereğince kişisel verilerimin kayıt ve kullanımın da AÇIKCA RIZAM vardır.

Zafer Partisi her türlü değişiklik yapmayı kendinde saklı tutar.

Cookie Service Provider                Cookie İsmiCookie AmacıCookie TipiCookie Süresi
Google _gaAnalytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması içinPersistent Cookie2 Yıl
Google _gaexpAB testleri hakkında bilgileri tutan cookie – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamarın kullanması içinPersistent Cookie85 Gün
Google _gidKullanıcı tanımlama içinPersistent1 Gün
Yandex _ym_isadReklam engelleme tespiti içinPersistent Cookie2 Gün
Yandex _ym_uidKullanıcıları tanımlama içinPersistent Cookie1 Yıl
zaferpartisi.org.trAbTesting           A/B Test yönetimi için kullanılan değer bu cookiede saklanmaktadır.Persistent Cookie2 Yıl
zaferpartisi.org.trWebAbTesting Coklu A/B Test yönetimi için kullanılan değerler bu cookiede saklanmaktadır.Persistent Cookie2 Yıl
zaferpartisi.org.trKişisel veri politikalarımıza ait izinler bu cookiede saklanmaktadır.Non Persistent CookieTarayıcı oturum süresi boyunca
zaferpartisi.org.tr
COOKIE_uic
Login olmuş kullanıcıya ait access token olmayan demografik bilgilerinin saklandığı cookiedir.Persistent Cookie30 Dakika
zaferpartisi.org.tr COOKIE_UserAlreadyLoggedKullanıcının hali hazırda login olup olmadığı bilgisinin saklandığı cookiedir.Non Persistent CookieTarayıcı oturum süresi boyunca
zaferpartisi.org.tr COOKIE_UserTypeStatusKullanıcıların statulerinin saklandığı cookiedir.Persistent Cookie12 Saat
zaferpartisi.org.tr
hvtb
Bir kullanıcının daha önce arnetti.com’u ziyaret edip etmediği bilgisini veriyorPersistent Cookie2 Yıl
zaferpartisi.org.tr       
pid
Kalıcı olarak kullanıcıya verilen ID nin saklandığı cookiedir.Persistent Cookie1 Yıl 354 Gün
zaferpartisi.org.tr       
sid
Kullanıcıya ait session ID değerinin saklandığı cookiedir.Persistent Cookie30 Dakika
zaferpartisi.org.tr       
SiteHash
Cookielere ait hash bilgisinin saklandığı cookiedir.Persistent Cookie7 Gün
zaferpartisi.org.tr VisitorTypeStatusZiyaretçilerin statulerinin saklandığı cookiedirPersistent CookieTarayıcı oturum süresi boyunca
Qualaroo ki_rKişinin siteye indiği referrer cookiesi, document.referrer’dan gelir.Persistent Cookie5 Yıl
Qualaroo ki_tAnket zaman damgaları ve görüntüleme sayılarının bulunduğu cookiedir.Persistent Cookie5 Yıl
Marketing utmCampaign30dtemp2Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini 30 gün tutmakPersistent Cookie1 Ay
Marketing utmCampaignGO5dKullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini affiliate kampanyaları için 5 gün tutmakPersistent Cookie5 Gün
Marketing utmCampaignLT30dKullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini 3 ay tutmakPersistent Cookie1 Ay
Marketing utmMedium30dtemp2Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini 30 gün tutmakPersistent Cookie1 Ay
Marketing utmMediumGO5dKullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini affiliate kampanyaları için 5 gün tutmakPersistent Cookie5 Gün
Marketing utmSource30dtemp2Kullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini 30 gün tutmakPersistent Cookie1 Ay
Marketing utmSourceGO5dKullanıcı ziyaret kanalı kayıt bilgisini affiliate kampanyaları için 5 gün tutmakPersistent Cookie5 Gün

Comments are closed.