Özdağ: Biz Zafer Partisi olarak küresel ısınma ve küresel ısınma bağlantılı göçü parti programımızın merkezine koyan tek partiyiz

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın 10 Ocak 2022’de partinin düzenlediği Tarım, Orman ve Çevre Çalıştay’ının açılışında, iklim değişikliği ve su kaynaklarının azalması neticesinde ortaya çıkması öngörülen büyük göçlerden söz etti.

Özdağ’ın konuşması şu şekilde;

“Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin ve dünyanın en önemli meselesi insanların gıdaya erişimi olacaktır. Gelecek 30 yıl içinde küresel ısınma neticesinde büyük göçlerin gerçekleşeceği, su kaynaklarının azalacağı, gıdaya erişimde sıkıntı yaşanacağı ve bundan dolayı insanların bulundukları yerlerden göç etmek zorunda kalacakları öngörülmektedir.

Ali Demirsoy Hocamız 2035 yılına dikkat çektiği kitabında Ganj nehrinin kuruyacağı 1,5 milyar insanın hareket edeceğini ifade ediyor.Yine Amerika düşünce kuruluşlarının yapmış olduğu araştırmalarda 200-300 milyon insanın Afrika ve Asya’dan göç edeceğini ileri sürülüyor. Yakın zamanda Boğaziçi İklim Değişikliği Merkezi Başkanı Bülent Kurnaz ise küresel ısınma ve bazı jeopolitik gelişmeler ile birlikte Türkiye’nin 20-30 milyonluk bir göç   dalgası ile karşılaşabileceğini açıkladı.

Özetle artık dünyanın gündeminde birinci öncelikli mesele küresel ısınma ve doğuracağı siyasi, ekonomik ve insani etkileri olacaktır. Göç artık siyasetin merkezindedir. Biz Zafer Partisi olarak küresel ısınma ve küresel ısınma bağlantılı göçü parti programımızın merkezine koyan tek partiyiz. Önümüzdeki süreçte bu konuları ele almayan, tarımı önemsemeyen partiler ya tarihin çöplüğüne gidecek ya da Zafer Partisi’nin ayak izlerini takip etmek zorunda kalacaktır. Bu bağlamda geleceğin ve bugünün   dünyasını anlayan ve doğru cevapları ve politikaları geliştiren tek partiyiz.

Küresel göç, kıtlık dünya siyasetinin en temel unsurları haline gelmiştir.Buna cevap vermeyen siyasetin Türkiye’ye ve insanlığa faydası olamaz.Bu konuda Türkiye yeterli uzmana sahiptir. Ancak siyaset bu uzmanlardan istifade etme ve onların öngörülerini siyasete dönüştürme konusunda büyük bir ihmal içindedir. Biz Zafer partisi olarak böyle bir ihmal içinde olmadık, olmayacağız. Bizim bütün bu sorunlara ilişkin cevaplarımız hazırdır. Yarınlara en hazırlıklı parti biziz. Gelecek on yıl, gelecek yirmi yıl, gelecek otuz yıl ile ilgili tehdit ve fırsatlar konusunda da Türk milletini uyarmaya devam edeceğiz. Çalıştayda elde edilen çıktılar da bizim bundan sonraki çalışmalarımızın temelini oluşturacaktır.”

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Lütfü Şahsuvaroğlu’nun  düzenlediği çalıştayı buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

 

Comments are closed.