Sümela Manastırı’nda yapılan ayinler ve iktidarın tutumu hakkında basın açıklaması

Zafer Partisi Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Kurmay Albay Dr. Fikret Bayır, Sümela Manastırı’nda yapılan ayinler ve iktidarın tutumu hakkında basın açıklaması yaptı.

Aziz Türk Milleti,

1996 yılından bu yana Trabzon’daki Sümela Manastırı’nda ayin yapılmaya başlanmıştır. AKP iktidarı ile adeta resmileşen ayin “Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü yıldönümü” adıyla, her yıl 15 Ağustos’ta düzenlenen bir tören halini almıştır.

Diğer taraftan, 15 Ağustos’un bizim için önemli bir özelliği vardır: Trabzon, Fatih Sultan Mehmet tarafından, 15 Ağustos 1461’de fethedilmiştir. Bu bakımdan, Sümela Manastırı ayini için 15 Ağustos’un seçilmesi kasıtlı ve manidardır.

Bölgede Pontus hayalleri kuranlar, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı 19 Mayıs’ı sözde “Pontus soykırım” günü olarak kabul etmekte ve Atatürk’ü “soykırım” yapmakla suçlamaktadırlar.

Bu yıl 19 Mayıs’ta Başbakan Miçotakis, “Zulme uğrayan ve yok edilen Pontus Rumlarının Soykırım Gününü anıyoruz… Uluslararası tanınma mücadelesi devam ediyor. Anma Günü, Doğrulama Günü olana kadar devam edecektir ” diyerek gerçek niyetlerini artık açıkça ilan etmektedir.

Yunan tarafına bu cesareti veren, AKP iktidarlarının silik ve korkak duruşudur. Mavi Vatan’da milli hak ve menfaatlerimizi koruyamayan, 12 Adaların silahlanmasına karşı duramayan ve 2004’ten bu yana, Ege Denizi’nde 24 ada, adacık ve kayalığın Yunan tarafınca aleni olarak işgaline ses çıkaramayan AKP, Ege’den sonra Karadeniz’de de basiretsiz tutumunu devam ettirmektedir.

Sümela Manastırı Ayini için yapılan davet çağrılarında, Fener Rum Patriği için “Ekümenik” sıfatının kullanılması, diğer bir skandaldır. Sözüm ona yerli ve milli AKP’nin, Ekümenlik konusundaki sessizliği, AKP iktidarlarının teslimiyetini göstermektedir. Oysa, Lozan anlaşması tutanakları ve Yargı kararları çerçevesinde, Fatih Kaymakamlığına bağlı dinî bir kuruluş olan Fener Rum Patrikhanesinin “ekümeniklik” iddiası hukuki gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

Sonuç olarak; Sümela Manastırı Ayinleri, her yıl artan bir tempo ile “Pontusçuluk” kampanyasına dönüşmektedir. Bu kampanyayı düzenleyenlerin amacı, sözde Pontus bölgesi dahil, Yunan “Megali İdeasının (Büyük İdeal)” gerçekleşmesini sağlamaktır. Buna karşılık AKP iktidarının pasif ve teslimiyetçi tutumu, Rum/Yunan tarafını cesaretlendirmekte, Pontusçuluk hayalleri, Karadeniz bölgesini Rum/Yunan ajanların oyun alanına çevirmektedir.

Mütekabiliyet esasına göre, Batı Trakya’daki Türk soydaşlarımızın hak ve çıkarlarını koruyamayan AKP’nin, Sümela Manastırı Ayinleri konusundaki sorumsuz tutumu, artık açık bir güvenlik sorununa dönmüştür. Zafer Partisi olarak, bu ayinlerin artık durdurulmasını bir milli güvenlik meselesi olarak görmekteyiz. Bu kapsamda, başta Trabzon olmak üzere, bölgedeki Pontusçuluk faaliyetlerini yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Comments are closed.